مجوز ها

شرکت تضامنی صرافی سید محمد حسن ابطحی و شرکاء به شماره ثبت 510259 و با شماره مجوز 105430 از بانک مرکزی ج .ا .ا ، مورخ 10/03/1396 و با سرمایه 40،000،000،000 ریال در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به آدرس : تهران سعادت اباد بلوار 24 متری پلاک 35 واحد 603 و بر اساس ضوابط شورای پول و اعتبار و با رعایت کامل قوانین و مقررات و فعالیت شرکت در چارچوب دستوالعمل اجرائی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر صرافی ها به ثبت رسیده است .
نام اختصاری این مجموعه خاتم الموحدین وهمچنین نشان تجاری این مجموعه با شماره ثبت 354329 و 355636 در اداره ثبت علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی ثبت شده است .