قوانین و مقررات

دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي‌ها
قانون پولی بانکی کشور
قانون مبارزه با پولشويي
دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها
آيين نامه اجرايي معاملات آتي ارز – ريال
اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص سامانه سنا
مجموعه مقررات ارزی_واردات کالا و خدمت
مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها